Hledat

ELEKTŘINA V LDS

  • Lokální distribuční soustava (LDS) v areálu TTC ATRIUM

    je soustava elektrických zařízení a kabelových sítí určená k zásobování elektřinou ve vymezeném území

Možnosti distribuce elektrické energie

LDS je tvořena podzemní kabelovou sítí, která vede z budovy Energobloku do jednotlivých budov areálu. Kabelová síť je dimenzována na přenos až 800 kW. Připojení k odběru elektrické energie je tedy možné v kterékoliv budově a potřebný příkon lze přiřadit v rozvodně NN.

Pravidla pro provozování LDS (12,4 MB)

Vymezené území LDS (416 kB)

Schema kabelových rozvodů (145 kB)

Plán rozvoje LDS (68 kB)